logoGK 125

De Grote Kerk in Apeldoorn wordt nog steeds gebruikt als kerkgebouw, iedere zondagmorgen houdt de Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk hier haar vieringen. De verhuur van de Grote Kerk en bijbehorende zalen en het organiseren van evenementen verloopt via de Stichting Exploitatie Grote Kerk. Deze Stichting is in oktober 2015 opgericht met als doelstellingen om:

  • Een rendabele exploitatie van de Grote Kerk te Apeldoorn en de daarbij behorende terreinen en gebouwen te bevorderen, teneinde het monumentale kerkgebouw duurzaam in stand te houden, één en ander met respect voor de doelstellingen van de Wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
  • Het bewerkstelligen van het behoud van de Grote Kerk als vierplek voor de wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.


Binnen haar doelstelling zal de Stichting trachten meer evenementen te organiseren en de verhuur van de gebouwen proberen te verhogen.